Cijenjeni su u cijelom svijetu kao pouzdani partneri liječnicima i specijaliziranom medicinskom osoblju. Pokretačka snaga u svemu što rade je kontinuirani razvoj medicinskih instrumenata i opreme koji čine sastavni dio medicinskih postupaka u mnogim zemljama:
- Elektrokirurški sustavi Erbe
- Termofuzija
- Plazma kirurgija
- Hydrokirurgija
- Kriokirurgija

Više na njihovoj web stranici >> ERBE